முதன்மை தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள்

அகில இந்திய ஆட்சி (IAS – IPS)  பணிக்கான முதன்மை தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

தொடங்கி உரையாற்றியவர்கள்.

  • திரு. D. சந்திரசேகரன் (IAS ஓய்வு)
  • திரு. P. பாஸ்கரன் IPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *