பாராட்டு விழா

மதுரையில் மாநில அளவில் நடைபெற்ற கராத்தே போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *